Partio.fi

Etusivu | Infotorvi | Lippukunta | Tule mukaan | Shop | UKK

Mikä on ohjelmauudistus?
Suomen Partiolaiset uudistaa ohjelmaansa ja Kulman Kiertäjät tarttuu toimeen ensimmäisten joukossa. Ohjelmauudistuksen taustalla on partioliikkeen tahto toteuttaa entistä paremmin tehtäväänsä lasten ja nuorten kasvattajana. Tavoitteena on, että uuden ohjelman myötä partio on entistäkin kiehtovampi ja kasvattavampi matka. Uuden partio-ohjelman toivotaan olevan kaikissa lippukunnissa käytössä viimeistään vuonna 2010.

Mikä partiossa muuttuu?
Partion perusasiat pysyvät, mutta partiomenetelmä sekä ohjelman rakenne ja aktiviteetit uudistuvat. Ohjelman pohjana olevat kasvatustavoitteet sekä uusi ikäkausijako on päätetty jäsenkokouksessa 2006. Uudet ikäkausiryhmät ovatkin näkyvin muutos.

Mitkä ovat uudet ikäkaudet?
Kolmen sijasta ikäkausia on nyt viisi. Partiotoimintaa tarjotaan lapsuuden kouluiän ja koko nuoruusiän ajan. Nämä elämänvaiheet jakaantuvat luontaisen kehityksen mukaisesti luontevasti viiteen ikävaiheeseen. Läpi kaikkien ikäkausien kulkeva punainen lanka on matkan tekeminen, uuden etsiminen – ja löytäminen – erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä. Uusi ohjelma ottaa huomioon sen, että matkaa tehdään eri ikäkausina eri tavoin. Tämä näkyy myös ikäkausien nimissä.

Sudenpennut, 7–9-vuotiaat (koululuokat 1-3)
Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, vielä kuitenkin lähellä kotipesää.

Seikkailijat, 10–12-vuotiaat (koululuokat 4-5/6)
Seikkailija seikkailee rohkeasti jo pidemmällekin, tutkimusmatkailijan lailla.

Tarpojat, 12–15-vuotiaat (koululuokat 6/7-8)
Tarpoja kulkee aktiivisesti ja toiminnallisesti jo haastavassakin maastossa.

Samoajat, 15–17-vuotiaat (koululuokat 9-)
Samoaja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena, tunnustellen eri maisemia ja maastoja.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat
Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään.

Aikuiset, yli 22-vuotiaat
Aikuiset mahdollistavat nuorten partioharrastuksen.

Mitä hyötyä uudistuksesta on?
Uusi ohjelma tekee mahdolliseksi ottaa toiminnassa entistä paremmin huomioon ikäkausien nopeasti vaihtuvat tarpeet. Partio-ohjelma laajenee koskemaan koko nuoruusikää aina ns. psyykkiseen aikuisuuteen, noin 22 ikävuoteen asti. Nuoret saavat uuden ohjelman myötä olla partiossa oman kasvunsa vuoksi. Aikuisen tuki vahvistuu.

Mitä ovat partion kasvatustavoittet?
Kasvatustavoitteissa on neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yleiset kasvatustavoitteet konkretisoivat partioliikkeen kasvatustehtävää eli tehtävää tavoitella maailmanrauhaa ja parempaa yhteiskuntaa kasvattamalla yksilöitä, jotka yhteiskuntaa rakentavat. Ohjelmakehityksen edetessä tarkentuvat ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet. Ne ilmaisevat tarkemmin, millaisia asioita kussakin ikävaiheessa odotetaan saavutettavan.

Lisätietoja ohjelmauudistuksesta:

www.ohjelma.partio.fi
www.partio.fi/ohjelmauudistus
www.papa.partio.fi/ohjelmauudistus


UKK
Tästä takaisin kysymysvalikkoon.
© Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry