Lupauksenanto 6.12.2019

Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen 6.12.2019 klo. 10:00-11:00 yhteydessä on partiolaisten lupauksenantotilaisuus. Partiolaiset ovat perinteisesti osallistuneet tähän tilaisuuteen ja toimineet myös kolehdin kerääjinä kiitoksena seurakunnan tiloissa olevasta kolosta.

Partiolupaus annetaan jokaisen ikäkauden alussa uudestaan — siten syksyllä 2019 aloittaneet sudenpennut, uutena aloittaneet tai ikäkauteen siirtyneet seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat antavat partiolupauksen. Sanamuoto on perusmuodossaan alla, mutta oman vakaumuksen mukaan on ollut mahdollista jättää ”Jumalaa” osuus lausumatta tai lausua sanan Jumala kohdalla vaihtoehtoisesti ”Luontoa”tai muuta sopivaa. Muuten sanamuoto on kaikille ikäkausille sama. Partion yhtenä ihanteena on ”Etsiä elämän totuutta”. Lippukunnan toiminta ei sisällä tunnustuksellista uskonnon opetusta tai harjoitusta, vaikka Paavalin kirkolla kokoonnummekin. Samasta syystä partiolupaustilaisuuksia järjestetään useita, lupauksen voi antaa myös puurojuhlassa 19.12.2019 tai kevätretkellä 9.5.2020. Ennen kuin lapsi/nuori antaa lupauksen, on ryhmän kanssa yleensä pidetty keskustelu partion ja ikäkauden ihanteista ja partiolupauksen merkityksestä. On hyvä myös harjoitella partiolupauksen lausumista. Partiolupaus lausutaan toistamalla partiojohtajan lukema osuus pala kerrallaan.

Partiolupaus:
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ‘ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille.

Ilmoittautumisohjeet lupauksenantoon on lähetetty sähköpostitse! Otattehan yhteyttä, mikäli ette ole saaneet kyseistä viestiä.